Dotacje UE

Nazwa Beneficjenta:
STALBIT Tomasz Dziurok

Tytuł projektu:
Wporowadzenie do oferty ulepszonej usługi oraz nowego innowacyjnego produktu.

Nr umowy:
UDA-RPSL.03.02.00-24-06FD/20-00

Opis projektu:
Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w sytuacji pandemicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zakładane efekty:
Zwiększenie konkurencyjności
Poprawa jakości i dostępności usług
Utworzenie nowych miejsc pracy
Poprawa jakości i warunków pracy
Ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19

Całkowita wartość projektu: 716 229,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 494 955 zł

What we can do for you

Metal sheets firing
Metal sheet Punching
Cutting
Bending
Welding
Pivot welding